Hippocrates:  “Uw voeding is uw geneesmiddel,  uw geneesmiddel is uw voeding”

Disclaimer


Alfytal Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet. De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend om de gewone voeding te optimaliseren en te corrigeren, daar waar deze niet in voldoende vitamines en mineralen kan voorzien. De voorbeelden op de pagina “TOEPASSING” zijn uitsluitend bedoeld om een passend en veilig gebruik van supplementen te bewerkstelligen. Er kunnen aan deze voorbeelden op generlei manier rechten worden ontleend.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van OrthoBasics. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van OrthoBasics. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.  

De op deze website getoonde informatie wordt door OrthoBasics / Alfytal met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan OrthoBasics niet verantwoordelijk worden gesteld.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. OrthoBasics / Alfytal behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen (ook m.b.t. genoemde consumentenadviesprijzen) met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel OrthoBasics / Alfytal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OrthoBasics niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden en/of anders openbaar worden gemaakt.

OrthoBasics sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de daarin getoonde informatie.


Alle figuren, tekeningen, modellen, ontwerpen, teksten welke op enigerlei wijze betrekking hebben op Alfytal en/of Orthobasics en/of modulesuppletie en/of modulaire suppletie behoren tot het intelligente eigendom van OrthoBasics, alsmede auteursrechten, octrooirechten, model- en merkrechten.


Tenslotte zijn wij van mening dat de uitingen op deze website vallen onder het recht van
vrije meningsuiting en de persvrijheid.