Hippocrates:  “Uw voeding is uw geneesmiddel,  uw geneesmiddel is uw voeding”


AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) -Statement  m.b.t. privacy en persoonsgegevens die worden verwerkt door OrthoBasics/Alfytal.


1. Welke data verzamelen wij?

Naam, praktijknaam (indien van toepassing), adres, telefoonnummer(s), e-mail, m/v, functie/beroep*, lidmaatschap beroepsvereniging.
  * arts, tandarts, diëtist, natuurgeneeskundige, therapeut, etc.
De data wordt/is aangeleverd door de belangstellende/klant zelf of is verkregen uit
vrij toegankelijke bronnen, zoals ledenlijsten en telefoonboeken op internet.
Via onze website(s) wordt geen data verzameld middels coockies. Ook vragen we geen persoonsgegevens m.b.t. het gebruik van de website. Deze is puur informatief en voor iedereen toegankelijk. Inloggegevens zijn derhalve niet van toepassing.

2. Hoe gebruiken we deze data?
De data wordt uitsluitend gebruikt in de communicatie (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) met de belangstellende/klant. Dat kan product- of achtergrondinformatie zijn, alsmede promotionele informatie.  Uw gegevens worden vanzelfsprekend ook gebruikt voor het adresseren van bestellingen en het factureren.
Data wordt onder geen beding gedeeld met anderen of verkocht. De data wordt uitsluitend gebruikt door de eigenaar en medewerkers van OrthoBasics. Anderen hebben geen toegang toe de bestanden. Uw gegevens stellen wij alleen beschikbaar aan andere partijen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening of, indien vereist, instanties zoals de Belasting-dienst en incassobureaus. Het betreft o.a. ook partijen als bezorgpartners en betaalpartners.

3. Opslag van de data.
Data t.b.v. mailings staat opgeslagen op een computer die beveiligd is met een anti-virusprogramma, een anti-malwareprogramma en een firewall. Deze applicaties worden steeds geüpdatet. Het klanten/debiteurenbestand staat op een niet aan het internet aangesloten stand-alone computer en wordt alleen gebruikt voor het verwerken van facturen en adresseren van de bestellingen. Deze debiteurengegevens zijn gekoppeld aan een debiteurennummer.
De NAW-gegevens worden bewaard totdat deze niet meer nodig zijn (b.v. omdat de klant/belangstellende heeft aangegeven geen interesse meer te hebben, geen klant meer te willen zijn, overleden is e.d. Daarvan dient de klant zelf of zijn/haar zaakwaarnemer ons van op de hoogte te stellen. Zie tevens punt 7.

4. Achteraf betalen
Indien u telefonisch of per e-mail artikelen koopt gaat dit gewoonlijk op rekening. Hiervoor hebben wij uw (praktijk)naam-,adres-,telefoon- en e-mailgegevens nodig. Indien nodig kunnen we u dan bellen of schriftelijk benaderen om u te herinneren aan een factuur die nog niet is voldaan of als er b.v. een onduidelijkheid is omtrent uw bestelling. We kunnen in voorkomende gevallen uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

5. E-mail.
T.b.v. e-mail, o.a. voor het mailen van nieuwsbrieven, beheren wij een e-mailadressen-bestand. Deze adressen zijn vrijwel uitsluitend door de belangstellende/klant zelf aangeleverd. Van diverse belangstellenden is uitsluitend het e-mailadres en de naam bekend. Indien gewenst kunt u zich altijd uitschrijven. Belangrijk is dan wel dat u het e-mailadres doorgeeft waarmee u bij OrthoBasics / Alfytal bekend bent.

6. Social Media
OrthoBasics is niet actief op social media. We hebben geen account bij Facebook, Instagram, Twitter, e.d. Wij verzamelen derhalve geen informatie via of t.b.v. deze platforms.

7. Beschikking/inzage/verwijdering data.
De klant/belangstellende/geadresseerde kan te allen tijde verzoeken zijn/haar gegevens te verwijderen, te wijzigen of te informeren naar de opgenomen persoonsgegevens van hem/haar. Het verwijderen van o.a. betalings- en factureringsgegevens  is niet mogelijk vanwege de wettelijke bewaarplicht.


Opgesteld d.d. 20 mei 2018.